บริษัท คอนเฟิร์ม ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด

CONFIRMED TOUR & TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547096091
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/7/2547 พ.ศ. (19 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
15/7/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 6 ซอยลาดพร้าว - วังหิน 39 ถนนลาดพร้าว - วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง