บริษัท คลิ๊ก ไทย เซอร์วิส จำกัด

CLICK THAI SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547088080
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 11 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 135/27 ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง