บริษัท ที.โอ.พี.โซน จำกัด

T.O.P.ZONE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547088039
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 69/37 หมู่ 6 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์