บริษัท สแปนิช เพลส พัทยา จำกัด

SCT TRADING 2004 CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547087555
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
30/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 516/183 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์