บริษัท เอ็น ซี แอร์ ทิคเก็ต จำกัด

N C AIR TICKET CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547086869
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2547 พ.ศ. (19 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/6/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 646 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง