บริษัท บุญพริ้ง ไทยวัฒนา จำกัด

BOONPRING THAI WATANA COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547048550
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2547 พ.ศ. (20 ปี 1 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
2/4/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 66 ซอยเอกมัย 10 แยก 4 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ