บริษัท ท. พลชัย คอนสตรัคชั่น จำกัด

T.PHOLCHAI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547016968
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/2/2547 พ.ศ. (20 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/2/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 774 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง