บริษัท สเพลนเดอะ พลัส จำกัด

SPLENDOR PLUS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547000433
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2547 พ.ศ. (20 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/1/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 998/141 ซอยประชาอุทิศ 79 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง