บริษัท สหศรีธนภัทร จำกัด

SAHA SRIOHANAPATRA COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546134517
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/11/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
6/11/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1/49 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเขตเดิม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น