บริษัท เอสเคไอ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

SKI DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546131062
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/10/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/10/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 241 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น