บริษัท เอส. อาร์. เอ็นจิเนียริ่ง สตีล จำกัด

S.R. ENGINEERING STEEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546112823
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
18/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 405 ซอยแสมดำ 5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น