บริษัท เจ บี แอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

J.B.L. ENTERPRISE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546107064
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23 ซอยเพชรเกษม 17 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค