บริษัท เรย์อินเตอร์เทรด จำกัด

RAY INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546106891
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/9/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/9/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 47/237 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค