บริษัท สยาม เรียล แคปปิตอล จำกัด

SIAM WHEELS CAPITAL COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546102551
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 942/142-3 อาคารชาญอิสระ ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค