บริษัท บางกอก อินฟอร์เมชั่น เทรดดิ้ง จำกัด

BANGKOK INFORMATION CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546101848
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้นใต้ดิน ห้อง บี2-ซี ถนนสุขุมวิท 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค