บริษัท ทรัพย์อนันต์ผล เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลแทน จำกัด

ZUPANUNPON TECHNOLOGY AND CONSULTANT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546097956
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
19/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 222/180 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค