บริษัท เอชบี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

H B INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546096402
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
14/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 19/14 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค