บริษัท ตรีเพชร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

TRIPETCH ENGINEERING & SERVICE COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546096348
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 47 ซอยนวมินทร์ 24 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น