บริษัท นอร์ทเทิร์น ไนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

NORTHERN KNIGHT (THAILAND) CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546094434
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
8/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 194/2 หมู่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค