บริษัท บางกอก ซิสเท็มส์ลิตเทิลเฮ้าส์ จำกัด

BANGKOK SYSTEM'S HOUSE COMPANY LIMITED.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546093870
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 107,107/1 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อแยก 5) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85601 การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ