บริษัท ไทยกาน ลอจิสติกส์ แอนด์ เทรด เน็ตเวิร์ค จำกัด

D G MANIA CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546091028
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75/37 อาคารริชมอนด์ ชั้น 12 เอ ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง