บริษัท พีแอล เฟรท เอ็กซ์เปรส จำกัด

PL FREIGHT EXPRESS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546090978
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2546 พ.ศ. (20 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
1/8/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 225/191 คันทรี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค