บริษัท อินเท็ค มาร์เก็ตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IN TECK MARKETING CORPORATION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546087535
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2546 พ.ศ. (20 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/7/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 9/3 ซอยสุขุมวิท 43 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค