บริษัท พาวเวอร์ ออริจิน แอนด์ทราเวล จำกัด

POWER ORIGIN AND TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546084358
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/7/2546 พ.ศ. (20 ปี 11 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/7/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 8,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 205/31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค