บริษัท ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด

TAVEESUPPAISAN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ทวีทรัพย์ไพศาล จำกัด (ID: 0105546082797) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/7/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 18 ห้อง 209 ถนนสุขุมวิท 70 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546082797
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/7/2546 พ.ศ.
(21 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
16/7/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง