บริษัท ไดมอนด์ แพลนเนท (ประเทศไทย) จำกัด

DIAMOND PLANET COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546080425
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2546 พ.ศ. (20 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/7/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 110/99 ซอยกาญจนาภิเษก 005 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง