บริษัท พงศ์ทิพย์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

PONGTIP ENGINEERING CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546074859
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2546 พ.ศ. (20 ปี 11 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
27/6/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 104/22 ตรอกนอกเขต แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง