บริษัท จี.คิว. อินเตอร์เทรด จำกัด

GOOD QUALITY INTERTRADE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546046812
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 22/13 อาคารโนเบิล เฮ้าส์ ร่วมฤดี ชั้น 5 ซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค