บริษัท บีเฟิสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด

BE FIRST INTERTRADE CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546046472
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2546 พ.ศ. (21 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/4/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 43/6 ซอยพระยาพิเรนทร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค