บริษัท พีเอสดี โปรดักส์ จำกัด

MAGNATE IMPORT EXPORT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546042981
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/4/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
4/4/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1/1 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค