บริษัท คาร์แรคเตอร์ เบรคทรู จำกัด

CHARECTER BREAKTHROUGH CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546041349
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/4/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/4/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167/4 ซอยเฉลิมสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม