บริษัท บี.เค. แอนด์ ซีน จำกัด

B.K.& SYN CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546041161
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/4/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3101/4-5 ซอยลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม