บริษัท พรเศรษฐี จำกัด

PORNSEAITTEE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546037813
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/3/2546 พ.ศ. (21 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/3/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 132/53 หมู่ที่ 4 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82301 การจัดการประชุม