บริษัท เซเว่นบิ๊ก ดิสทริบิวชั่น จำกัด

7BIG DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105546012390
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/1/2546 พ.ศ. (21 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
29/1/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 590/46 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง