บริษัท อีสท์ แคปปิทอล เทคโนโลยี จำกัด

EAST CAPITAL TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อีสท์ แคปปิทอล เทคโนโลยี จำกัด (ID: 0105546009712) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 177 ซอยปลูกจิตต์ ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546009712
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2546 พ.ศ.
(21 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/1/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง