บริษัท คอฟฟี่ มาสเตอร์ จำกัด

COFFEE MASTER CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545128530
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
6/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 60 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค