บริษัท ดี เอส เอส อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

D S S IMPORT EXPORT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545127851
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/12/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 11/133 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค