บริษัท โดมินี่ เบเกอรี่ จำกัด

DOMINI BAKERY CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545126871
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/11/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 327/2-4 ซอยรามบุตรี ถนนจักรพงษ์ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค