บริษัท ซันแพ็คท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SUNPACT INTERNATIONAL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545126651
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/11/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
29/11/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1000/10 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค