บริษัท สกาย อีซี่ จำกัด

SKY EASY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545126081
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2545 พ.ศ. (21 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/11/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 191 ซอยเพชรเกษม 48 แยก 4 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง