บริษัท อัพบิว เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด

UPBUILD CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545087388
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 11/159 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง