บริษัท เอสซีจี ซัพพลาย จำกัด

S C G SUPPLY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545086233
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
20/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 188/60 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น