บริษัท เทอร์มอล แมคคานิคส์ จำกัด

THERMAL MECHANICS CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545084826
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 159/89 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น