บริษัท เอส.วี แบริ่ง แอนด์ แมชชีนทูล จำกัด

S.V. BEARING AND MACHINE TOOL CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105545081827
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2545 พ.ศ. (21 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/8/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 242 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 29 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น