บริษัท เคทีซี ขนส่ง จำกัด

KTC TRANSPORTATION CO.,LTD.

บริษัท บริษัท เคทีซี ขนส่ง จำกัด (ID: 0105545076769) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/7/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 100/1 อาคารวรสมบัติชั้น12 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545076769
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/7/2545 พ.ศ.
(21 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง