บริษัท ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล มูบเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

SEABRA INTERNATIONAL MOVERS & LOGISTICS CO., LTD.

บริษัท บริษัท ซีบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล มูบเวอร์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105545073468) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/7/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 116/52 อาคารเอสเอสพีทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) มีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545073468
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/7/2545 พ.ศ.
(21 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
16/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง