บริษัท วีซีแอล โลจิสติกส์ จำกัด

VCL LOGISTICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท วีซีแอล โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105545073433) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/7/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 62/127 หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี กิจการหลักคือ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545073433
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/7/2545 พ.ศ.
(22 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
16/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง