บริษัท ยูเอสจี โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

U.S.G. LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท ยูเอสจี โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ID: 0105545068359) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 121/74 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545068359
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2545 พ.ศ.
(22 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
3/7/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง