บริษัท บีทูบี โลจิสติคส์ จำกัด

B 2 B LOGISTICS CO., LTD.

บริษัท บริษัท บีทูบี โลจิสติคส์ จำกัด (ID: 0105545063039) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 444 การท่าเรือแห่งประเทศไทย อาคารบี ชั้น 5 ห้อง 5/14 ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร) มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545063039
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2545 พ.ศ.
(22 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/6/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง