บริษัท เอฟ เอ็ม ไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

FMI ENTERPRISE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอฟ เอ็ม ไอ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (ID: 0105545037496) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/4/2545 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 324 ซอยลาซาล 1 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งแร่โลหะที่เป็นเหล็กและนอกกลุ่มเหล็ก มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105545037496
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/4/2545 พ.ศ.
(22 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
3/4/2002 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง